Lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Arvika

Se lediga jobb som Behandlingsassistent/Socialpedagog i Arvika. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Arvika som finns hos arbetsgivaren.

Behandlingsassistent

BLI VÅR NYA KOLLEGA! Hillringsbergs Rehabcenter är ett HVB-hem tre mil söder om Arvika som grundades 1996 och arbetar med missbruksvård, psykoterapi (KBT) och psykiatri för vuxna män. Vi tar primärt emot placeringar från socialtjänster (SOL). Vi är en personaltät verksamhet som arbetar med mellan 8-12 klienter i en naturidyllisk miljö invid Glafsfjorden med hela stora Glaskogen invid knuten. Vi tillgodoser våra klienternas individuella behov av behandlin... Visa mer
BLI VÅR NYA KOLLEGA!
Hillringsbergs Rehabcenter är ett HVB-hem tre mil söder om Arvika som grundades 1996 och arbetar med missbruksvård, psykoterapi (KBT) och psykiatri för vuxna män. Vi tar primärt emot placeringar från socialtjänster (SOL).
Vi är en personaltät verksamhet som arbetar med mellan 8-12 klienter i en naturidyllisk miljö invid Glafsfjorden med hela stora Glaskogen invid knuten. Vi tillgodoser våra klienternas individuella behov av behandling och vård genom en inhouse-lösning, på ett helhetsmässigt och integrerat sätt både psykologiskt, psykiatriskt och omvårdnadsmässigt.
Utöver en superduktig och erfaren stab av behandlingsassistenter så finns både leg. psykoterapeut, leg. sjuksyster och leg. psykiatriker på plats.
Vi har en sund och familjenära vardag, där god mat, natur, motion, trivsel, glädje och djup samsas och där goda relationer är a och o. Hos oss kommer alla till tals i ett autentiskt och öppet samtalsklimat. Trygghet och inflytande är kärnan och både behandling och ledarskapet utförs med djup respekt för allas individuella kvaliteter och engagemang. Hos oss jobbar vi tillsammans och tar hand om varandra!
Arbetsuppgifter som behandlingsassistent
Arbetet består av att se till att klienternas dagliga behov av stöd-, omvårdnad och utveckling tillgodoses. Det är både ett pedagogiskt, psykologiskt och praktiskt arbete. Arbetet kräver flexibilitet och att alla hjälper till där det behövs. Arbetstiderna är schemalagda dygn (sovande jour). Som behandlingsassistent ingår även viss administration så som journalföring.
Önskad kompetens hos dig som är behandlingsassistent
Att arbeta hos oss kräver skärpa och balans, värme och förmågan att hålla och bära. Du behöver kunna möta många olika former av psykologiskt speciella situationer, fatta beslut, engagera dig både praktiskt och känslomässigt på ett sätt som innebär att du håller ett öppet och nyfiket sinne och står stadigt på jorden.
Som du hör så krävs att du är en mogen och stabil person med tålamod och förmåga att skapa relationer.
En förutsättning är också att du kan kommunicera väl i skrift.
Passande utbildning: Eftergymnasial examen med social-, behandlings- och/eller psykiatrisk inriktning. Gärna adekvat erfarenhet av behandlingsarbete inom beroende och/eller samsjuklighet. Visa mindre

Trygga Barn - familjehem för våldsutsatta barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placera... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.
Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familjer kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?
Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?
Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??
Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??
Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och begär ut din utredning så vi kan få ta del av den.
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn Trygga Barn

OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte. Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som place... Visa mer
OBS! Läs hela annonsen innan ansökan. Ansökningar som inte är fullständiga besvaras inte.
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!

Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma till en trygg och kärleksfull familj som står kvar vid barnets sida oavsett vad. Barnen som placeras hos oss kan uttrycka trauma och psykisk ohälsa på olika sätt, allt från självdestruktivt beteende, traumadiagnoser, otrygg anknytning och panikångest.

Trygga Barn är den första familjehemsverksamheten i Sverige där alla barn som placeras hos oss får ett barnombud. Ett barnombud har sekretess mot familjehemmet för att tillgodose barnet god familjehemsvård och förhindra missförhållanden. Vi är också den första verksamheten i landet som har specialistkunskap om narcissistiskt våld och känslomässigt våld.

I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson.

Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade.??Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjer som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.??

Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Trygga Barn dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.?

Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn! Vi har som krav att barnet kan få ett eget sovrum oavsett om ni vill ta emot ett spädbarn. För oss är barns integritet viktigt. Om det krävs att du ska vara tjänsteledig så kommer vi kompensera dig för inkomstbortfallet.

Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.?

Familjehem?
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.??
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.??
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.

För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.?

Jourhem?
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.??

För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.?
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.??

Alla jour- och familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.??

Ansökan?
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:?
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet??
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta??
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet??
Har du erfarenhet av socialt arbete?
Har du tidigare varit jour- och familjehem? Då ser vi gärna att du kontaktar den kommun som har utrett dig och b
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback???
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget??
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot??
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.?
Rekrytering sker löpande.
Vi undanber alla olika typer av rekryteringsbolag i rekryteringsprocessen. Visa mindre

Behandlingsassistent

BLI VÅR NYA KOLLEGA! Vi söker både timvikarier och sommarvikarier med möjlighet till utökat arbete och tjänst. Hillringsbergs Rehabcenter är ett HVB-hem tre mil söder om Arvika som grundades 1996 och arbetar med missbruksvård, psykoterapi (KBT) och psykiatri för vuxna män. Vi tar primärt emot placeringar från socialtjänster (SOL). Vi är en personaltät verksamhet som arbetar med mellan 8-12 klienter i en naturidyllisk miljö invid Glafsfjorden med hela st... Visa mer
BLI VÅR NYA KOLLEGA!
Vi söker både timvikarier och sommarvikarier med möjlighet till utökat arbete och tjänst.
Hillringsbergs Rehabcenter är ett HVB-hem tre mil söder om Arvika som grundades 1996 och arbetar med missbruksvård, psykoterapi (KBT) och psykiatri för vuxna män. Vi tar primärt emot placeringar från socialtjänster (SOL).
Vi är en personaltät verksamhet som arbetar med mellan 8-12 klienter i en naturidyllisk miljö invid Glafsfjorden med hela stora Glaskogen invid knuten. Vi tillgodoser våra klienternas individuella behov av behandling och vård genom en inhouse-lösning, på ett helhetsmässigt och integrerat sätt både psykologiskt, psykiatriskt och omvårdnadsmässigt.
Utöver en superduktig och erfaren stab av behandlingsassistenter så finns både leg. psykoterapeut, leg. psykolog, leg. sjuksyster och leg. psykiatriker på plats.
Vi har en sund och familjenära vardag, där god mat, natur, motion, trivsel, glädje och djup samsas och där goda relationer är a och o. Hos oss kommer alla till tals i ett autentiskt och öppet samtalsklimat. Trygghet och inflytande är kärnan och både behandling och ledarskapet utförs med djup respekt för allas individuella kvaliteter och engagemang. Hos oss jobbar vi tillsammans och tar hand om varandra!
Arbetsuppgifter som behandlingsassistent
Arbetet består av att se till att klienternas dagliga behov av stöd-, omvårdnad och utveckling tillgodoses. Det är både ett pedagogiskt, psykologiskt och praktiskt arbete. Behandlingsassistenterna planerar det dagliga arbetet tillsammans. De tar också hand om behandlingshemmets många sysslor så som viss matlagning och viss städning och skötsel av dagliga göromål inom- och utomhus. Arbetet kräver flexibilitet och att alla hjälper till där det behövs. Arbetstiderna är schemalagda dygn (sovande jour). Som behandlingsassistent ingår även viss administration så som journalföring.
Önskad kompetens hos dig som är behandlingsassistent
Att arbeta hos oss kräver mycket av dig som behandlingsassistent. Det kräver skärpa och balans, värme och förmågan att hålla och bära. Du behöver kunna möta många olika former av psykologiskt speciella situationer, fatta beslut, engagera dig både praktiskt och känslomässigt på ett sätt som innebär att du håller ett öppet och nyfiket sinne och står stadigt på jorden. Men det är också otroligt roligt och belönande!
Som du hör så krävs att du är en mogen och stabil person med tålamod och förmåga att skapa relationer och du behöver kunna hantera stressfyllda situationer och ha förmåga att på ett tydligt och ödmjukt sätt, stå för gränssättning och vara konsekvent.
Passande utbildning: Eftergymnasial examen med social-, behandlings- och/eller psykiatrisk inriktning. Gärna adekvat erfarenhet av behandlingsarbete inom beroende och/eller samsjuklighet. Visa mindre

Behandlingsassistent, timanställning med möjlighet till tjänst

BRINNER DU FÖR MÄNNISKORS FÖRÄNDRINGSPROCESS OCH VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD? Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande. Hillringsbergs Rehabcenter som grundades 1996, är ett HVB-hem och ett stödboende med 8 platser i västra Värmland, tre mil söder om Arvika och sju mil väster om Karlstad. Vi erbjuder rehabilitering för vuxna män med psykisk sjukdom, drogproblematik och/eller med kriminellt förflutet. Verksamheten arbetar med behandling baserat på ... Visa mer
BRINNER DU FÖR MÄNNISKORS FÖRÄNDRINGSPROCESS OCH VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD?
Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande.
Hillringsbergs Rehabcenter som grundades 1996, är ett HVB-hem och ett stödboende med 8 platser i västra Värmland, tre mil söder om Arvika och sju mil väster om Karlstad. Vi erbjuder rehabilitering för vuxna män med psykisk sjukdom, drogproblematik och/eller med kriminellt förflutet. Verksamheten arbetar med behandling baserat på en struktur där varje klients individuella utveckling är uppdraget. Vårt omsorg präglas av nyfikenhet, värme och stabilitet. Läs mer om oss på www.hillringsberg.com.
Som behandlingsassistent arbetar du dygn (sovande jour). Arbetet består av att se till att klienternas dagliga behov av stöd-, omvårdnad och utveckling tillgodoses. Det är både ett pedagogiskt, psykologiskt och praktiskt arbete. Behandlingsassistenterna planerar det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och genomför arbetsuppgifterna enligt verksamhetens värdegrund och principer. Behandlingsassistenterna planerar även resor, utflykter och evenemang. De tar hand om behandlingshemmets många sysslor så som viss matlagning och viss städning, och utför skötsel och dagliga göromål inom- och utomhus. Arbetet kräver flexibilitet och att alla hjälper till där det behövs och arbetstiderna är schemalagda dygn (sovande jour). Som behandlingsassistent ingår även viss administration så som journalföring.
Önskad kompetens
För arbetet krävs att du är en mogen och stabil person med tålamod och förmåga att skapa relationer. Du ska kunna hantera stressfyllda situationer och ha förmåga att på ett tydligt och ödmjukt sätt, stå för gränssättning och vara konsekvent. Som person är du trygg, lösningsfokuserad och har en god social kompetens då du kommer att ingå i ett team. Behandlingsassistenterna skapar förutsättningar för en meningsfull och sysselsatt vardag för varje klient och strävar ständigt efter att förbättra varje klients mående och funktion. Arbetet innebär kontakt med människor i utsatta situationer vilket ställer höga krav på personlig mognad, öppenhet, lyhördhet samt ett professionellt förhållningssätt. Du behöver vara nyfiken och intresserad av andra människor, och både kunna arbeta självständigt samt ha god förmåga till samarbete.
Passande utbildning
Eftergymnasial examen med social-, behandlings- och/eller psykiatrisk inriktning. Gärna adekvat erfarenhet av behandlingsarbete inom beroende och/eller samsjuklighet. B-körkort krävs. Visa mindre

Socialpedagog till Ingesunds folkhögskola

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Kultur och bildningsverksamheten innefattar Värmlands fem folkhögskolor, kulturavdelningen och avdelningen Hållbar utveckling. Alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till eget skapande... Visa mer
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.


Kultur och bildningsverksamheten innefattar Värmlands fem folkhögskolor, kulturavdelningen och avdelningen Hållbar utveckling. Alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till eget skapande och ett brett utbud av utbildningar och kurser. Det är utvecklande för individen och skapar också attraktionskraft och tillväxt i vår region.Om verksamheten
Ingesunds folkhögskola är en av Region Värmlands fem folkhögskolor och har cirka 180 studerande och cirka 40 anställda.

Skolan har ett varierat kursutbud och erbjuder studier inom profilområdet musik, hantverk samt inom behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå. Skolan erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där folkhögskolans idé och pedagogik ger stor frihet i det pedagogiska och sociala arbetet. 

Arbetsbeskrivning
Som socialpedagog och stödperson kommer du att arbeta med att stärka deltagarnas sociala utveckling, bidra till att skapa miljöer som främjar deltagarnas lärande, utveckling och hälsa. Du ska arbeta förebyggande och främjande. Du kommer att arbeta med enskilda deltagare, grupper och hela klasser, men även handleda personal i frågor som rör deltagarens sociala och psykosociala situation. Du kommer att ingå i skolans deltagarhälsoteam.

En del av tjänsten kommer också vara förlagd som stödperson i undervisningen på bland annat skolans kurs för deltagare med intellektuell funktionsvariation men även i andra undervisningssituationer där socialpedagogiskt stöd kan behövas.

Uppdraget innebär bland annat att:

- hålla i enskilda samtal med deltagare
- driva den sociala delen av skolans utvecklingsarbete
- samarbeta med andra myndigheter
- vara stödperson i undervisning

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, har en socionomexamen, examen i socialpedagogik, beteendevetenskaplig utbildning eller annan relevant utbildningsbakgrund. Du bör ha erfarenhet samt tycka om att vägleda och stödja unga vuxna med funktionsvariationer i behov av extra stöd. God kompetens inom IT som ett pedagogiskt verktyg är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet och god kännedom om folkhögskolans metodik och utbildningsform samt arbetslivserfarenhet från socialt arbete inom skola. Körkort är önskvärt.

Vi är intresserade av dig som tycker om utmaningar i arbetet och som stimuleras av en flexibel miljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, pedagogisk kompetens och professionellt förhållningssätt. Du ska ha god samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang samt ett lösningsfokuserat arbetssätt. För oss är det viktigt att du kan arbeta självständigt och tycker om att ta egna beslut.

https://www.regionvarmland.se/berattelser


Övrigt

I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.


Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-8315000. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Visa mindre

Behandlingsassistent till öppenvårdsverksamhet

Vi är väldigt stolta över våra cirka 2 700 medarbetare som gör skillnad i människors liv varje dag. Vi söker fler engagerade och kompetenta medarbetare. Är du en av dem? Beskrivning Arvika kommuns Individ- och familjeomsorg består av vuxenenhet, enheten för ekonomiskt bistånd, barn- och familjeenhet, stöd- och behandlingsenhet, familjerätt, integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet och socialpsykiaitri. IFO är en väl inarbetad organisation med erfare... Visa mer
Vi är väldigt stolta över våra cirka 2 700 medarbetare som gör skillnad i människors liv varje dag. Vi söker fler engagerade och kompetenta medarbetare. Är du en av dem?
Beskrivning
Arvika kommuns Individ- och familjeomsorg består av vuxenenhet, enheten för ekonomiskt bistånd, barn- och familjeenhet, stöd- och behandlingsenhet, familjerätt, integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet och socialpsykiaitri.

IFO är en väl inarbetad organisation med erfaren personal, erfarna ledare och  kännetecknas av vardagsnära ledarskap med en chef för vardera enhet samt en avdelningschef och drivande utvecklingsledare. Kommunen erbjuder bland annat friskvårdspeng, flexavtal samt olika aktiviteter inom ramen för vår motion- och idrottsförening ASKIM.

Den vi nu söker kommer ingå i Vuxenenhetens team som består av fem socialsekreterare, två behandlingsassistenter samt två beroendeterapeuter och en enhetschef.  En av våra behandlingsassistenter går nu vidare till annat arbete och vi söker en efterträdare med placering på vår väl etablerade öppenvårdsverksamhet, Omnibus.

Socialtjänsten ligger centralt i Arvika nära tågstationen och med närhet och utsikt över stadspark och Glafsfjorden.

Arbetsuppgifter
Du utgår i vardagen från vår öppenvårdsverksamhet, Omnibus, och du kommer i nära samarbete med dina kollegor bedriva behandlingsverksamhet gentemot människor med missbruks- och beroendeproblematik. Du kommer även att möta människor med psykiatriska funktionsnedsättningar, likaså förkommer våldsutsatthet och bostadslöshet.

Ditt arbete tar dig även ut på fältet, bland annat till vårt stödboende Ridstigen, samt till människors egna hem då uppsökande verksamhet är viktigt för oss.

Emellanåt kommer du att bedriva behandling i grupp och enskilt med vuxna män och kvinnor med olika former av beroendeproblematik. I huvudsak är 12-stegsprogrammet utgångspunkt men det ska också finnas utrymme för MI, återfallsprevention, spel-KBT och HAP samt administration.

För oss är ett nära samarbete över enheten och inom IFO samt mot övriga samverkansparter viktigt, du blir en värdefull del i de insatser våra klienter söker och beviljas. Ingången till insats via vuxenenheten kan se olika ut för våra klienter, det är alltid socialsekreterare som utreder biståndsbehovet, fattar beslut och ansvarar för uppföljning.

Öppenvården Omnibus är en väl etablerad verksamhet och du kommer såklart att vara en del av verksamhetens utveckling framledes, helt i linje med samhällets förändrade krav och evidensbaserade metoder.

Kvalifikationer
Du är behandlingsassistent eller har erforderlig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykiatri samt missbruk/beroendeproblematik, kanske också vana av att arbeta med grupper och enskilt med klienter. Arbetslivserfarenhet inom människovårdande yrke och kunskaper i lågaffektivt bemötande är meriterande

Vidare har du också god vana av att arbeta med individer i grupp samt enskilt. 

Önskvärt är också att du har erfarenhet av behandlingsarbete utifrån 12-stegsprogrammet. Gärna även kunskaper och erfarenheter av MI, återfallsprevention, spel-KBT och HAP

Du som söker ska ha vana av att arbeta självständigt

Det ingår resor i tjänsten så B-körkort är ett krav. Du har god dator- och administrativ vana och hanterar Office-paketet på ett naturligt sätt.

Du som person
Vi söker en medarbetare som är glad och positiv, strukturerad och drivande. God samarbetsförmåga krävs då det är grunden för samverkan med externa parter samt grunden för ett fortsatt gott klimat i arbetsgruppen såväl som för våra klienter. Arbetet kräver flexibilitet och initiativförmåga. Du ska vara mycket stresstålig, lugn och jordnära.

Du måste vara orädd och inte tveka i att utföra arbetsuppgifter med mer praktisk natur. Du måste kunna arbeta med grupper av klienter, leda dessa samt vara bekväm i att hålla föreläsningar. 

Jobbet innebär att kommunicera mycket både i tal och skrift så du behärskar svenska väl och kan också använda engelska vid behov.

Intervjuer kan ske löpande även innan ansökningstidens slut.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt


Arvika kommun samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Visa mindre

Hillringsbergs Rehabcenter söker behandlingsassistent (100%)

Hillringsbergs Rehabcenter som grundades 1996, är ett HVB-hem och ett stödboende med 12 platser i västra Värmland, tre mil söder om Arvika och sju mil väster om Karlstad. Vi erbjuder rehabilitering för vuxna män med psykisk sjukdom, drogproblematik och/eller med kriminellt förflutet. Verksamheten arbetar med behandling baserat på en struktur där varje klients individuella utveckling är uppdraget. Vårt omsorg präglas av nyfikenhet, värme och stabilitet H... Visa mer
Hillringsbergs Rehabcenter som grundades 1996, är ett HVB-hem och ett stödboende med 12 platser i västra Värmland, tre mil söder om Arvika och sju mil väster om Karlstad. Vi erbjuder rehabilitering för vuxna män med psykisk sjukdom, drogproblematik och/eller med kriminellt förflutet. Verksamheten arbetar med behandling baserat på en struktur där varje klients individuella utveckling är uppdraget. Vårt omsorg präglas av nyfikenhet, värme och stabilitet

Hillringsbergs Rehabcenter söker behandlingsassistent, heltid med start vecka 27.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att se till att klienternas dagliga behov av stöd-, omvårdnad och utveckling tillgodoses. Det är både ett pedagogiskt, psykologiskt och praktiskt arbete. Behandlingsassistenterna planerar det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och genomför arbetsuppgifterna enligt verksamhetens värdegrund och principer. Behandlingsassistenterna planerar även resor, utflykter och evenemang. De tar hand om behandlingshemmets många sysslor så som viss matlagning och viss städning, och utför skötsel och dagliga göromål inom- och utomhus. Arbetet kräver flexibilitet och att alla hjälper till där det behövs och arbetstiderna är schemalagda dagar, kvällar, helger och dygn (sovande jour). Som behandlingsassistent ingår även viss administration så som journalföring.

Krav på kompetens
För arbetet krävs att du är en mogen och stabil person med tålamod och förmåga att skapa relationer. Du ska kunna hantera stressfyllda situationer och ha förmåga att, på ett tydligt och ödmjukt sätt, stå för gränssättning och vara konsekvent. Som person är du trygg, lösningsfokuserad och har en god social kompetens då du kommer att ingå i ett team. Behandlingsassistenterna skapar förutsättningar för en meningsfull och sysselsatt vardag för varje klient och strävar ständigt efter att förbättra varje klients mående och funktion. Arbetet innebär kontakt med människor i utsatta situationer vilket ställer höga krav på personlig mognad, öppenhet, lyhördhet samt ett professionellt förhållningssätt. Du behöver vara nyfiken och intresserad av andra människor, och både kunna arbeta självständigt samt ha god förmåga till samarbete.

Krav på utbildning
Minst 2-årig eftergymnasial examen med social, -behandlings och/eller -psykiatrisk inriktning. Gärna adekvat erfarenhet av behandlingsarbete inom beroende och/eller samsjuklighet. B-körkort krävs.

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Lön: Individuell lönesättning, fast månadslön Tillträde: Vecka 27

Arbetsplatsen ligger i Hillringsberg, Glava, Arvika kommun.

Vi tar löpande emot ansökningar fram till den 18/6 2021.

Skicka din ansökan till: [email protected]

Vid frågor kontakta Karolina Midböe, föreståndare, tel: 070-7700582 (dagtid). Visa mindre

Socialpedagog, årskurs 7-9

Vill du jobba med det viktigaste och vara med och ta ansvar för framtiden? Hos oss får du ca 2 400 arbetskamrater som alla jobbar med att utveckla Arvika kommun. Kommunen är den näst största i Värmland med omkring 26 000 invånare. Arvika kommun söker en socialpedagog med placering på högstadiet årskurs 7-9. I dagsläget omfattar högstadiet Centralskolan, en 7-9 skola som ligger i centrala Arvika och Kyrkebyskolan, en 4-9 skola som ligger i västra d... Visa mer
Vill du jobba med det viktigaste och vara med och ta ansvar för framtiden? Hos oss får du ca 2 400 arbetskamrater som alla jobbar med att utveckla Arvika kommun. Kommunen är den näst största i Värmland med omkring 26 000 invånare.
Arvika kommun söker en socialpedagog med placering på högstadiet årskurs 7-9.

I dagsläget omfattar högstadiet Centralskolan, en 7-9 skola som ligger i centrala Arvika och Kyrkebyskolan, en 4-9 skola som ligger i västra delen av Arvika. Skolorna samverkar eftersom tanken är att vi hösten 2021 ska ingå i en och samma organisation på en nybyggd högstadieskola i centrala Arvika.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till elever och vårdnadshavare, samt till lärare i sociala frågor där socialpedagogen arbetar förebyggande och främjande. Socialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam. Som socialpedagog har du ett uppföljningsansvar för oroväckande frånvaro. Tillsammans med skolans övriga personal ansvarar du för skolans trygghetsarbete genom att anordna elevsociala aktiviteter, t ex gruppstärkande aktiviteter och arbete för att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Du kan också komma att arbeta i klassrummen med enskilda elever/mindre grupper. Socialpedagogerna på högstadiet förväntas samverka.

Kvalifikationer
De personliga egenskaper som har stor betydelse för att lyckas i rollen som socialpedagog är att du är en ansvarstagande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. Det krävs mod och personlig mognad för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i mycket svåra och pressade situationer.

Du är utbildad socialpedagog eller socionom. Du kan också ha annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort erfordras.

Övrigt


Arvika kommun samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Visa mindre